Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2023 : 3.008
 • Phạm Thị Thuy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0906445572
  • Email:
   ptthuy.hs@kontumcity.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986029689
  • Email:
   ntngan.hs@kontumcity.edu.vn