Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 14
Năm 2022 : 8.572
 • Vũ Đình Sáng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   01628272737
 • Ngô Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư - Tổ trưởng văn phòng
  • Điện thoại:
   01667875893
  • Email:
   ntvan.hs@kontumcity.edu.vn
 • Võ Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0905343997
  • Email:
   vothiminh.vo@gmail.com