TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

HỘP THƯ ĐIỆN TỬ

1

Nguyễn Thị Ngân

Hiệu Trưởng

0986.029.689

ntngan.hs@kontumcity.edu.vn

2

Phạm Thị Thuy

P.Hiệu trưởng

0906.445.572

ptthuy.hs@kontumcity.edu.vn

3

Văn Thị Hồng Nga

Giáo viên

0938.560.672

vthnga.hs@kontumcity.edu.vn

4

Đặng Thị Hương

Giáo viên

0357.579.037

dthuong.hs@kontumcity.edu.vn

5

Đinh Thị Cẩm Hương

Giáo viên

0966.254.257

ntlien.hs@kontumcity.edu.vn

6

Phạm Thị Mai

Giáo viên

0974.559.723

ptmai.hs@kontumcity.edu.vn

7

Lương Thị Liên

Giáo viên

0359.388.850

ntlien.hs@kontumcity.edu.vn

8

Nguyễn Thị Oanh

Giáo viên

0378.707.936

ntoanh.hs@kontumcity.edu.vn

9

Lê Thị Trúc Linh

Giáo viên

0976.423.239

lethitruclinh30101980@gmail.com

10

Phạm Thị Kim Phượng

Giáo viên

0383.276.578

ptkphuong.hs@kontumcity.edu.vn

11

Y Rin

Giáo viên

0372.016.028

yrin.hs@kontumcity.edu.vn

12

Y Trao

Giáo viên

0976.460.642

ytrao.hs@kontumcity.edu.vn

13

Y Thoăng

Giáo viên

0332.692.537

ythoang.hs@kontumcity.edu.vn

14

Y Nguyên

Giáo viên

0394.476.013

nguyenkonklor@gmail.com

15

Võ Thị Minh

Kế toán

0905.343.997

vothiminh.vo@gmail.com

16

Ngô Thị Vân

Văn thư

0367.875.893

ntvan.hs@kontumcity.edu.vn

17

A Tài

Bảo vệ

0349.531.011

 

18

Phạm Thị Hồng

Cấp dưỡng

0397.722.857