Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Năm 2021 : 115
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2012-2013

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN NĂM HỌC 2012-2013

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý, bảo đảm và nâng cao năng lực giáo dục toàn diện, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, cũng như việc thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường cũng như của ngành.Nâng cao nhận thức trong cán bộ, ...
Báo cáo quả tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Báo cáo quả tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Thực hiện công văn hướng dẫn số 08/CV-CĐGD ngày 22 tháng 2 năn 2008 của công đoàn ngành giáo dục thị xã Kon Tum về việc hướng dẫn chương trình công tác nữ công năm 2008, theo hướng dẫn số 96/HD-CĐN ngày 14 tháng 2 năm 2008 của công đoàn ngàh giáo dục tỉnh Kon Tum. Công đoàn cơ sở mầm non ChưH'reng ...