Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 4
Năm 2019 : 4.423
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo đánh giá công tác tháng 02/2013 - Kế hoạch công tác tháng 03/2013

Ban chấp hành Công đoàn trường Mầm non Hoa sen báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động CĐCS tháng 02/2013 & triển khai Kế hoạch Công tác tháng tháng 3/2013

 

CĐGD TP KONTUM                                                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    CĐCS TRƯỜNG MN HOA SEN                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Số: 07 /BC-CĐCS.                                                                                            TP KonTum, ngày  11 tháng 3  năm 2013

BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 02/2013

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 03/2013

-------------------

          Kính gửi: Ban chấp hành CĐGD thành phố KonTum.

 

            Ban chấp hành Công đoàn trường  Mầm non Hoa sen báo cáo Đánh giá kết quả hoạt động CĐCS tháng 02/2013 & triển khai Kế hoạch Công tác tháng tháng 3/2013 cụ thể như sau:

 

II. Đánh giá công tác tháng 03/2013:

          1. Những công việc đã làm được trong tháng :

          1.1. Về công tác tư tưởng chính trị:

  - 100% CB,ĐV thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do các cấp phát động.

 - CB,ĐV chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; giữ vững lập trường tư tưởng, nêu cao tinh thần cảnh giác, chống lại các âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch;Trực trường nghiêm túc theo lịch phân công.

- Làm tốt công tác giáo dục đạo đức, tư tưởng chính trị; tuyên truyền, giáo dục Luật Công đoàn, Bộ Luật lao động năm 2012 trong toàn thể CB,ĐV.

- CB,ĐV nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau; chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường.

       - CB,ĐV thể hiện được tình yêu thương đối với trẻ, chăm sóc, giáo dục trẻ tận tình chu đáo, giáo dục trẻ chăm ngoan, lễ phép.

          1.2. Về các chương trình hoạt động của Công đoàn:

          * Những công việc đã làm được:

         Phối hợp với nhà trường:

           - Thực hiện cấp lương, chế độ thâm niên, thời gian nghỉ tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 cho CB,ĐV đầy đủ đúng theo quy định.

- Tổ chức cho CB,ĐV thăm hỏi, đi chúc tết các gia đình trong nhà trường nhân dịp tết Nguyên  Đán, CB,ĐV đón tết an toàn, lành mạnh; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

- CB,ĐV đóng góp, xây dựng quỹ công đoàn đầy đủ; Duy trì nhóm tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

          - Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong tập thể CB,ĐV. 100% CB,ĐV nhiệt tình hưởng ứng và đạt kết quả tốt. CB,ĐV chấp hành đúng Luật ATGT, thực hiện tốt KHHGĐ, tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội,…

  - CB,ĐV đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người giáo viên.

 - Tổ chức Sơ kết phong trào thi đua đợt 2 (20/11/2012- 03/02/2013), có đánh giá cụ thể về những ưu điểm và tồn tại tìm biện pháp khắc phục; đồng thời khen thưởng đối với 6 CB,ĐV đã có nhiều cố gắng và đạt thành tích cao trong đợt thi đua với số tiền 120.000 đồng.

          - CB,ĐV thực hiện tốt nghị quyết công đoàn cơ sở, tham gia sinh công đoàn đầy đủ, nghiêm túc nêu cao tinh thần dân chủ, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Kiểm tra công đoàn và BTTTH thực hiện kiểm tra giám sát việc thu chi các loại quỹ công đoàn, việc nhà trường cấp phát các chế độ cho học sinh. Qua kiểm tra công đoàn thực hiện thu chi các loại quỹ đúng theo quy định, nhà trường cấp phát các chế độ cho học sinh đầy đủ.

  - Thông qua thu, chi quỹ công đoàn tháng 03 năm 2013 trong tập thể CB,ĐV (100% CB,ĐV nhất trí).

- Phối hợp với chính quyền kiểm tra cơ sở vật chất trường lớp trước và sau tết Nguyên Đán; Kiểm tra, theo dõi CB,ĐV trực trường trong dịp tết Nguyên đán Quý Tỵ Qua kiểm tra cơ sở vật chất đảm bảo, CB,ĐV trực trường nghiêm túc theo lịch phân công.

- Thời gian trước và sau tết Nguyên đán học sinh ra lớp tương đối đảm bảo.

- CB,ĐV tham gia đóng góp xây dựng Hiến pháp sửa đổi năm 1992, góp ý về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

            2. Những tồn tại:

         Việc đề xuất với chi bộ tham mưu với Đảng ủy xã giúp đỡ đoàn viên được học lại lớp đối tượng đảng vẫn chưa được thực hiện.

3. Nguyên nhân: Do chưa có đợt học đối tượng đảng.

          II. Kế hoạch công tác tháng 03/2013:

Chủ điểm "Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, cuộc khởi ngĩa Hai bà Trưng; ngày giải phóng Kon Tum 16/3".

       1. Công tác tư tưởng chính trị:

 - Kết hợp với chính quyền làm tốt công tác tuyên truyên, giáo dục pháp luật, đạo đức, tư tưởng chính trị cho CB,ĐV.Vận động CB,ĐV thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện phẩm chất đạo đức; nâng cao trình độ nhận thức; tích cực tìm hiểu ý nghĩa lịch sử ngày 8/3, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày giải phóng Kon Tum 16/3.

- Tiếp tục vận động CB,ĐV thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua do các cấp phát động. Đặc biệt đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền Đại hội Công đoàn tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2013-2018.

- Vận động CB,ĐV nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong công tác và cuộc sống.

- Vận động CB,ĐV làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

       

          2. Triển khai 4 nội dung chương trình của CĐCS:

        2.1.Chương trình 1: Chăm lo đời sống và lợi ích chính đáng cho CB,ĐV, tạo động lực nâng cao hiệu quả giáo dục.

          - Phối hợp với nhà trường thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với CB,ĐV.

- Tổ chức thăm hỏi CB,ĐV ốm đau hiếu hỉ kịp thời; nắm bắt tâm tư tình cảm để có những biện pháp giúp đỡ, động viên CB,ĐV yên tâm công tác.

- Tổ chức cho CB,ĐV sinh hoạt kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ( dự kiến: tọa đàm, hái hoa dân chủ với những nội dung như: truyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày 8/3, tuyên truyền về giới, một số chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, lồng ghép  ứng xử văn hóa nhà giáo) .

- Vận động CB,ĐV duy trì, đóng góp, xây dựng quỹ công đoàn đầy đủ; nhóm tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

2.2.Chương trình 2: Nâng cao phẩm chất năng lực của đội ngũ cán bộ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của sự nghiệp giáo dục - đào tạo:

          - Phối hợp với chính quyền tổ chức sinh hoạt theo chủ điểm, tìm ý nghĩa lịch sử ngày 8/3, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày giải phóng Kon Tum 16/3.

          - Tiếp tục phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua; đặc biệt đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; gắn liền với cuộc vận động "Dân chủ-kỷ cương-tình thương-trách nhiệm", “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”.

  - Vận động CB,ĐV thực hiện tốt quy chế chuyên môn, Quy chế dân chủ trường học, chủ động trong công tác, không ngừng tự học tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác.

- Vận động CB,ĐV đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.   

 2.3.Chương trình 3: Nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong duy trì và đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua.

- Vận động CB,ĐV thực hiện tốt các phong trào thi đua : "Hai tốt", "Giỏi việc trường, đảm việc nhà", "Phụ nữ tích cực học tập, lao động và sáng tạo";thực hiện tốt cuộc vận động "Dân chủ - kỷ cương - tình thương - trách nhiệm", gắn liền với cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo".

 - Vận động CB,ĐV làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ,  thực hiện giờ dạy theo đăng ký đạt kết quả tốt.

 - Phối hợp với chính quyền kiểm tra chuyên đề và toàn diện của giáo viên, dự giờ tiết dạy tốt; kết hợp đánh giá chuẩn giáo viên đợt 3.

           - Chỉ đạo nữ công xây dựng kế hoạch, nội dung tổ chức cho chị em sinh hoạt theo chủ điểm; Triển khai chuyên đề "Vì sự tiến bộ của phụ nữ", phổ biến nội dung của chuyên đề này trong tập thể CB,ĐV.

          -  Phối hợp với chính quyền cùng các trường trong cụm tham gia các phong trào thể dục thể thao do ngành và các cấp phát động (nộp tiền cho đội bóng chuyền nam, nữ trong cụm tập luyện và thi đấu).

2.4.Chương trình 4: Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh

          - Tổ chức sinh hoạt công đoàn, tổ công đoàn định kỳ. Vận động CB,ĐV tham gia sinh hoạt công đoàn nghiêm túc, nêu cao tinh thần dân chủ, đóng góp ý kiến xây dựng nghị quyết CĐCS.

         - Thực hiện thu-chi quỹ công đoàn đúng theo quy định; Vận động CB,ĐV, duy trì đóng góp, xây dựng quỹ công đoàn, nhóm tiết kiệm giúp nhau phát triển kinh tế gia đình.

            - Chỉ đạo Kiểm tra công đoàn thực hiện kiểm tra giám sát việc tổ chức các hoạt động nhân các ngày lễ lớn trong năm, việc thực hiện các cuộc vận động , Điều lệ Công đoàn của các đoàn viên, của Ban chấp hành công đoàn. BTTTH phối hợp với chính quyền kiểm tra việc cấp phát đồ dùng cho HSDT.

- Tiếp tục đề nghị chi bộ tham mưu với Đảng ủy xã tạo điều kiện cho đoàn viên (Phạm Thị Mai) được  học lại lớp đối tượng đảng.

         - Thông qua thu, chi quỹ công đoàn tháng 03 năm 2013 trong tập thể CB,ĐV.

3. Công tác khác:

- Phối hợp với chính quyền tổ chức kiểm định đánh giá trường mầm non theo kế hoạch.

4. Các biện pháp, giải pháp chính:

- Phối hợp với nhà trường làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB,ĐV.

- Phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm ngày lễ lớn, có đánh giá tổng kết đợt phát động, tổ chức khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể đạt kết quả cao trong đợt phát động.

 

                                                                                   TM/ BAN CHẤP HÀNH

                                                                                    CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

                                                                                    Nguyễn Thị Dũng


Tác giả: [Kontum]
Nguồn: hoasen.kontumcity.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Đang chờ cập nhật