Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 3
Năm 2021 : 108
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

BÁO CÁO THÁNG

Thực hiện theo yêu cầu của nhiệm vụ năm học và chỉ đạo cả cấp trên. Trường Mầm non Hoa Sen báo cáo đánh giá công tác tháng 03/2013, triển khai công tác tháng 04 năm 2013

 

PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM                                                                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN HOA SEN                                                                                                           Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

     Số 86/ BC-MNHS                                                                                                          ChưH'reng, ngày 25 tháng 03 năm 2013

                     BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 03/ 2013

                   TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 04/ 2013

 

                         Kính gửi : Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum

          Trường Mầm non Hoa Sen báo cáo đánh giá công tác tháng 03/2013, triển khai công tác tháng 04 năm 2013  như sau:                     

 II. Đánh giá công tác tháng 03 năm 2013:

           1. Chính trị, tư tưởng, đạo đức GV, HS: 

          - Tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và các phòng trào thi đua

          - Triển khai cho CB, GV, NV học tập một số văn bản pháp luật.

          - CB, GV, VN nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần dân chủ trường học, có ý thức tổ chức  kỷ luật, thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, tác phong sư phạm.

          - Cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí .

          - Giáo dục trẻ biết chăm ngoan, lễ phép. Biết ý nghĩa của ngày 8/3. Giáo dục trẻ  chấp hành đúng một số quy định về ATGT.

          - Thực hiện công khai đầy đủ các thông tin.

          2. Công tác chuyên môn:

          - Giáo viên thực hiện nghiêm túc công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định. Lên kế hoạch hoạt động đúng chương trình.

          Ban giám hiệu đã triển khai cho giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục lồng ghép chủ đề Biển và Hải Đảo.

          - Nhìn chung đa số giáo viên trang trí lớp học theo chủ đề, sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong lớp gọn gàng, ngăn nắp và giữ gìn tốt vệ sinh môi trường lớp học. Tổ chức cho trẻ tham gia vào các hoạt động đúng theo thời gian biểu.

          - Ban giám hiệu đã thực hiện công tác kiểm tra kết hợp dự giờ đối viên giáo viên.  Số tiết dự là 12, trong đó tốt 5 ; khá 3, 4 tiết đạt yêu cầu.

          - Tổ chức thao giảng tổ chuyên đề LQVH, kết quả đạt loại khá. 01 tiết thao giảng trường đạt loại khá.

          - Tổ chức dự giờ, đánh giá chuẩn NNGV giáo viên đợt 3.

          3. Công tác triển khai cuộc vận động ''Hai không ".

           - 100% CB,GV,NV trong nhà trường nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong công việc; giao tiếp với phụ huynh thể hiện tính văn minh lịch sự ; Tập trung thực hiện giảng dạy nâng cao chất lượng cho học sinh.

          - Ban giám hiệu đã thực hiện công tác kiểm tra, dự giờ đánh giá đúng thực chất, chất lượng giảng dạy của giáo viên.

          - Kết hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành vận động và duy trì sĩ số học sinh trước và sau tết Nguyên Đán.

          - Thực hiện công tác báo cáo chính xác, đầy đủ. Duy trì nề nếp dạy học 2 buổi/ ngày.

           4. Công tác văn thể mỹ :

          Giáo viên lồng ghép các trò chơi dân gian vào các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ hàng ngày phù hợp.

          5. Công tác bảo quản cơ sở vật chất :

          -  Nhà trường đã tiến hành sửa chữa nhỏ la phông của 01 phòng học tại điểm trường chính.          

          6. Công tác khác :

          * Công đoàn:  Đã phối hợp với Chính quyền thành lập quỹ "Tình thương", vận động CB, GV, NV hàng ngày tự nguyện đóng góp tiền để tổ chức khen thưởng cho học sinh khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó trong học tập trong dịp lễ tổng kết cuối năm và ngày 1/6.

          Tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

          * Công tác kiểm tra, thanh tra :

           - Hòan thành công tác kiểm tra chuyên đề và toàn diện giáo viên trong năm học.

          * Ban thanh tra nhân dân : Phối kết hợp với BGH kiểm tra một số hoạt động của giáo viên.

          * Bộ phận kế toán :

          - Cấp phát chế độ chi phí hỗ trợ ăn trưa cho trẻ 5 tuổi đúng quy định.

          * Công tác chủ nhiệm của giáo viên :

          - Tuyên truyền phụ huynh cho trẻ ăn uống hợp vệ sinh, phòng chống các bệnh tiêu hóa, hô hấp, các bệnh hay gặp ở trẻ.

          - Tổ chức dọn vệ sinh sạch sẽ tại điểm trường chính và các điểm lớp .

          - Vận động và duy trì tốt sĩ số học sinh.

III. Những tồn tại , nguyên nhân tồn tại

          - Chất lượng của giáo viên qua dự giờ chưa được cao. Vẫn còn nhiều tiết đạt yêu cầu.

          * Nguyên nhân: Do giáo viên vẫn chưa cố gắng công tác chuyên môn. Chưa có ý thức phấn đấu.

IV. Kế hoạch công tác tháng 04 năm 2013.

          1. Chính trị, tư tưởng, đạo đức GV, HS:

          - Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các cuộc vận động và phong trào thi đua; đặc biệt đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'', vận dụng những điều đã học được vào trong cuộc sống và công tác có hiệu quả và thiết thực.

          - Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần dân chủ trường học. Tăng cường ý thức tổ chức  kỷ luật, thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, tác phong sư phạm.

          - Quán triệt cán bộ, giáo viên, nhân viên chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng,đạo đức, lối sống, pháp luật cho CB,GV,NV; đặc biệt chú trọng tuyên truyền phổ biến  một số văn bản pháp luật.

          - Làm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

          2. Công tác chuyên môn:

          - Tiếp tục chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ theo chủ đề phù hợp và yêu cầu giáo viên thực hiện giảng dạy đúng theo kế hoạch.

           - BGH tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ một số giáo viên kết quả giảng dạy còn thấp.

          - Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn trong tháng phù hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả .

          - Tổ chức thao giảng trường, tổ những chuyên đề mà giáo giáo còn hạn chế ( GDÂN, KPKH, ...) 

          - Tăng cường công tác làm đồ dùng đồ chơi, xây dựng môi trường lớp học theo chủ đề, tạo điều kiện cho trẻ tham gia vào các hoạt động.

          - Tập trung công tác dạy và học nâng cao chất lượng trẻ, chú trọng chất lượng trẻ 5 tuổi dân tộc thiểu số.

          - Thực hiện nghiêm túc dạy 2 buổi/ ngày. Ôn tập kiến thức cho trẻ vào buổi chiều đối với tất cả các môn học.

          - Tham gia dự giờ thao giảng cụm tại 170 Nguyễn Huệ.

          3. Công tác triển khai cuộc vận động ''Hai không ".

           - Tăng cường công tác thăm lớp dự giờ đánh giá đúng thực chất, chất lượng giảng dạy của giáo viên.

          - CB, GV tích cực vận động duy trì tốt sĩ số học sinh; Tập trung thực hiện giảng dạy có chất lượng.

          - Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên kịp thời .

          - Thực hiện báo cáo chính xác, đầy đủ .

          - Quản  lý giờ giấc làm việc, tác phong đạo đức của CB,GV,NV.

          - Tiếp tục phối hợp với UBND xã,  các ban ngành đoàn thể vận động học sinh đi học đông đủ.

           4. Công tác văn thể mỹ :

            CB, GV tiếp tục sưu tầm những bài hát dân ca, trò chơi dân gian lồng ghép vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ phù hợp.Tổ chức sinh hoạt văn nghệ trong các ngày lễ.

          5. Công tác bảo quản cơ sở vật chất :

          - Bảo quản tốt cơ sở vật chất trường lớp trong mùa mưa, bão. Tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa kịp thời những đồ dùng, phòng học bị hư hỏng nhẹ.

          6. Công tác khác :

          * Công đoàn: Tổ chức sinh hoạt CĐ theo kế hoạch. Lồng ghép một số hoạt động phù hợp với chủ điểm.

          * Công tác kiểm tra, thanh tra :

           - Tiếp tục tiến hành tổ chức cho các nhóm trong Hội đồng đánh giá trường mầm non tiến hành kiểm tra đánh giá trường mầm non theo kế hoạch.Hoàn thành báo cáo đánh giá trường mầm non nộp

          - Kiểm tra nề nếp dạy học ở các lớp.

          * Ban thanh tra nhân dân : Phối hợp với BGH nhà trường kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

          * Bộ phận kế toán :

          - Tiếp tục cấp các chế độ cho CB,GV, NV đầy đủ, đúng theo quy định.

          - Thực hiện chế độ báo cáo liên quan đến tài chính kịp thời.

          * Công tác chủ nhiệm của giáo viên :

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.

          - Tuyên truyền, vận động phụ huynh cho con đi học chuyên cần, ăn ở hợp vệ sinh phòng, chống các bệnh hay gặp ở trẻ.

          - Vệ sinh môi trường, lớp học vệ sinh trẻ sạch sẽ.

          - Duy tì tốt số học sinh.

V. Những  đề xuất, kiến nghị đối với phòng giáo dục:

          - Vừa qua, nhà trường đã làm tờ trình về việc xin Phòng GD&ĐT  đầu tư kinh phí xây tường rào ở 2 bên và phía sau để nhà trường để đảm bảo  khuôn viên, thuận lợi cho công tác bảo quản cơ sở vật chất. Kính mong lãnh đạo Phòng GD&ĐT giải quyết.

          Trên đây là nội dung đánh giá công tác tháng 03/2013 và triển khai kế hoạch công tác tháng 04/2013 của trường MN Hoa Sen. Nhà trường sẽ tiến hành triển khai đến toàn thể CB, GV, NV trong buổi họp Hội đồng sư phạm.

 

Nơi nhận :                                                                                              HIỆU TRƯỞNG

    - PGD&ĐTTP (B/c) ;                                                                                                       

    - Lưu: VT.    

 

 

 


Tác giả: Trường MN Hoa Sen
Nguồn:hoasen.kontumcity.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan