Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 15
Năm 2022 : 8.573
TỔ CHỨC LẾ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

TỔ CHỨC LẾ TRAO TẶNG HUY HIỆU 30 NĂM TUỔI ĐẢNG

Thực hiện Quyết định số 737-QĐ/TU, ngày 30/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc trao Huy hiệu 30 tuổi Đảng. Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tổ chức Lễ trao Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Trần Việt Hùng - Bí Thư Chi bộ - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố.